Например, KORG-TM50
В корзине пока нет товаров
Выбор по параметрам:
 • Бренд
 • Роздрібна євро
  • От  До 
unnamed.jpg

1. ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому договорі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна та/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. "Інтернет-магазин "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" – інтернет-сторінка (сайт) у вигляді вітрини, розташована в глобальній мережі Інтернет для розміщення інформації, рекламування і продажу Товарів, запропонованих різними виробниками (в тому числі нерезидентами).

1.2. "Вітрина"/"Сайт" – сторінка (сайт) в Інтернет мережі за адресою (посиланням): http://www.skm-music.com.ua, яка використовується її власником для надання послуг виробникам товарів з розміщення, рекламування та їх продажу в інтернет-магазині "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ".

1.3. "Товар" – пристрій, виріб, засіб, аксесуар, а також інша продукція, представлена виробником (постачальником, виконавцем) для продажу цього товару, який рекламується та реалізовується через Вітрину інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" за допомогою послуг Системи.

1.4. "Система" – програмний комплекс (автоматизована інформаційна система) представлена інтернет-магазином Покупцю, для дистанційного, спрощеного перегляду Товарів за допомогою мережі Інтернет, де Покупцю надається можливість ознайомитись з технічними характеристиками, інструкцією і властивостями зацікавленого Товару (якщо таке у кожному разі передбачене Виробником товару), а також процедурою його Замовлення, придбання та отримання.

1.5. "Замовлення" – комплекс дій, передбачений Системою інтернет-магазину, який свідомо виконується Покупцем для перегляду, вибору і придбання товару.

1.6. "Послуга" – комплекс дій, які вчиняються Виконавцем відповідно до оформленого Покупцем за допомогою Системи інтернет-магазину Замовлення, для подальшої взаємодії та реалізації.

1.7. "Виконавець" – фізична особа (фізична особа-підприємець) або юридична особа, утворена відповідно до передбаченої чинним законодавством організаційно-правової форми, яка діє в інтересах інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" на підставі укладених договорів, угод, доручень, виданих довіреностей тощо, для здійснення таких операцій як: обробка Замовлень, укладання угод купівлі-продажу із Покупцем, Перевізником, Постачальником, Виробником, для взаєморозрахунків, прийому-передачі чи відправки придбаних (замовлених) Покупцем Товарів.

1.8. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка має намір придбати Товар через мережу Інтернет, використовуючи Систему та Послуги представлені інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" на умовах дотримання цієї Оферти.

1.9. "Оферта" – даний договір, який регулює відносини продажу товарів побутового вжитку, що замовляються та придбаваються через мережу Інтернет за допомогою Вітрини та комплексу Послуг, які надаються інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ".

1.10. "Виробник" – суб’єкт господарювання, який: виробляє Товар або заявляє про себе як про виробника Товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування, торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання; або імпортує товар і несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого ним товару.

1.11. "Постачальник" – фізична або юридична особа, яка на підставі укладених цивільно-правових угод, договорів, сертифікатів офіційного представника (дилера) здійснює доставку товарів до пункту призначення/до Виконавця/до Покупця.

1.12. "Перевізник" – суб’єкт підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми, що надає послуги з доставки (перевезення) товарів до пункту призначення/до Виконавця/до Покупця.

1.13. "Одержувач" – Покупець, або уповноважена ним фізична чи юридична особа, яка на підставі відповідних документів (довіреність, договір) має право отримати придбаний Покупцем товар у пункті призначення/в приміщенні Інтернет-магазину/в сервісному центрі Інтернет-магазину/у домовленому сторонами місці, а також володіє правом провести обмін Товару чи повернути Товар/кошти, виплачені за Товар із підстав, передбачених цією офертою та діючим законодавством України.

1.14. "Сервісний центр Інтернет-магазину" – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що із підстав, визначених діючим законодавством, має право здійснювати експертизу Товарів, які рекламуються та реалізовуються через Вітрину інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" за допомогою послуг Системи, на предмет визначення відповідності товарних характеристик, встановлених для такого Товару законодавством, чинним нормам, а також, якщо це передбачено законом чи договором, надавати послуги із гарантійного та/або постгарантійного ремонту Товару.

1.15 "Сторони (Сторона у відповідному відмінку)" - Інтернет-магазині "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ", Виконавець, Покупець, Виробник, Постачальник, Перевізник, одержувач, Сервісний центр Інтернет-магазину в розумінні та на умовах, вихначених Розділом 1 цієї Оферти.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови та порядок надання Послуг інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" для здійснення замовлення й придбання Покупцем Товарів через мережу Інтернет, які надаються Виконавцем, а також встановлює права і обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Покупця, Виконавця й Одержувача та інших Сторін.

2.2. Діяльність інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про електронну комерцію", "Про захист прав споживачів", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про комерційну та конфіденційну інформацію", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про рекламу" та інших чинних в Україні нормативно-правових актів .

2.3. До послуг, які надаються інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ", входять:

 • надання Покупцеві на його прохання консультацій щодо Товарів, представлених на Вітрині;
 • обробка замовлень на придбання Товару, отриманих від Покупця;
 • відправка Товару до місця призначення (Покупцю);
 • здійснення розрахунків за придбаний Товар із Покупцем;
 • обмін Покупцеві придбаного Товару або повернення грошей за придбаний Товар на умовах Оферти;
 • гарантійний (постгарантійний) ремонт Товару на умовах Оферти.

2.4. Розрахунок, видача, відвантаження, прийом-передача товарів, здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.5. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, видача, відвантаження, прийом-передача Товару не проводиться, а придбані Покупцем Товари не можуть бути повернуті з підстав незгоди з умовами цієї Оферти після її акцепту й оплати грошових коштів за відповідний товар. Повернення коштів, гарантійний/постгарантійний ремонт, повернення коштів за придбаний Товар а також обмін придбаного Покупцем Товару можливий лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою та діючим законодавством України.

2.6. Видача, відвантаження, відправка Товару Виконавцем Покупцю свідчить про те, що Покупцем прийняті умови Оферти (акцепт Оферти), а також підтверджує відсутність будь-яких претензій у Покупця до придбаного товару і наданих послуг.

2.7. Інтернет-магазин "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" має право вносити зміни в дану Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет на сайті http://www.skm-music.com.ua. Використання Покупцем послуг системи після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.8. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату як через Систему інтернет-магазину, так і в приміщенні будівлі, де безпосередньо розташований офіс інтернет-магазину, і не залежать від форми оплати.

2.9. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті інтернет-магазину і діє безстроково.

2.10. Текст Оферти складений українською мовою при повному розумінні Покупцем змісту Оферти та юридичних наслідків акцепту Покупцем Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" Покупцеві послуг із представлення консультацій, обробки Замовлення, продажу, доставки, повернення або обміну Товару і повернення грошей за Товар на умовах, передбачених цією Офертою.

3.2. Відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р, Покупець визнає і погоджується з наданням інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Виконавцем в процесі обробки замовлень, до яких включно/але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки товару), а також адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає інтернет-магазину право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням йому Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, оскільки обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих Покупцем персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

3.3. Інтернет-магазин "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" дозволяє Покупцеві переглядати та завантажувати матеріали, представлені на Вітрині, тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Покупцем усієї інформації про авторське право і суміжні права та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.

3.4. Матеріали та послуги цього Сайту надаються Покупцеві «як є», без жодних гарантій, окрім тих, що передбачені гарантійними зобов’язаннями Виробника Товару та/або вимогами чинного законодавства. Інтернет-магазин "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" не гарантує точності та повноти інформації про Товар, що надається на цьому Сайті, та в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в інформацію про Товар, що надається на цьому Сайті. У разі, якщо інформація про Товар на цьому Сайті втратить актуальність, інтернет-магазин не зобов'язаний оновлювати її. Інтернет-магазин за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись, збитком Покупця від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.


4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та інтернет-магазином "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ"/Виконавцем/Сторонами. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення ним дій, передбачених Системою інтернет-магазину (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і вважається рівноцінним укладенню письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх беззастережно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

 • звернення до Інтернет-магазину "СВІТ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ" безпосередньо у приміщенні, де розташований офіс Іетернет-магазину, або за допомогою Системи Інтернет-магазину;
 • вибір конкретного товару певної категорії, ціни, різновиду, марки тощо;
 • ознайомлення з умовами цієї Оферти;
 • ознайомлення з інформацією про товар;
 • надання персональних даних Інтернет-магазину.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання товару, проводить оплату Замовлення у передбачений термін.

4.5. Здійснення оплати замовленого товару Покупцем свідчить про акцепт Оферти.

4.6. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати товар за допомогою його відправки Виконавцем на вказану Покупцем адресу лише за умови виконання Покупцем зобов'язання по повній оплаті вартості товару, а також послуг, які надаються перевізником, якщо послуги із перевезення були обумовлені сторонами.

4.7. Звертаючись до Інтернет-магазину або залишаючи заяви/повідомлення/коментарі на Сайті, Покупець несе відповідальність, що ці заяви/повідомлення/коментарі не є незаконними, шкідливими, загрозливими, наклепницькими, суперечать моральним нормам, порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містять образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушують чинне законодавство України. Покупець погоджуєтеся, що будь-яке його повідомлення Інтернет-магазин може видаляти без згоди на те Покупця, а також безоплатно використовувати на власний розсуд. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту.

4.8. Оскільки характеристики Товару можуть відрізнятися від заявлених на Сайті, Покупець зобов’язується уточнювати інформацію про Товар у виробника або у консультанта Інтернет-магазину до моменту акцепту Оферти.

4.9. Оскільки Виробник вправі змінювати характеристики Товару без попереднього повідомлення Інтернет-магазину та/або Виконавця, Покупець/Одержувач зобов’язується в момент отримання Товару вимагати у Виконавця/Постачальника/Перевізника права особисто перевірити Товар на предмет відповідності товарних характеристик, розрахункових та гарантійних документів очікуванням Покупця/Одержувача.


5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату вартості товару будь-яким із запропонованим інтернет-магазином способів, інформація про які знаходиться на сайті.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішного надходження (зарахування) повної суми коштів за придбаний товар на рахунок інтернет-магазину або на рахунок Виконавця, залежно від попередньої домовленості Сторін.

5.3. Після повної оплати Покупцем оформленого Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти, товар вважається проданим і у Покупця виникає право користуватись та розпоряджатись ним.


6. ГАРАНТІЇ ТОВАРУ, ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ І КОШТІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ТОВАР

6.1. Гарантійне (якщо передбачено законом чи договором, то і постгарантійне) обслуговування Товару, повернення Товару, заміна Товару, повернення коштів за придбаний Товар в Інтернет-магазині здійснюється через сервісний центр Інтернет-магазину, розташований у будівлі, де знаходиться офіс Інтернет-магазину, згідно із встановленими чинним законодавством та цією Офертою правилами.

6.2. Якщо Товар втратив товарні характеристики, не працює/не фунціонує належним чином, гарантійне (постгарантійне) обслуговування, ремонт, обмін або повернення цього Товару чи коштів за цей Товар проводиться тільки при наявності письмового висновку сервісного центру Інтернет-магазину про те, що умови експлуатації Товару Покупцем не порушені.

6.3. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється тільки за ті Товари, які були ним придбані за допомогою Системи Інтернет-магазину, або безпосередньо в приміщенні будівлі, де розташований офіс Інтернет-магазину.

6.4. Грошові кошти, що надійшли до інтернет-магазину/Виконавця в якості оплати товару, підлягають поверненню Покупцеві у разі його відмови отримати такий товар з причин та у строки, передбачені як Законом України "Про захист прав споживачів", так і умовами цієї Оферти, із урахуванням усіх обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України щодо категорій товарів, які не підлягають поверненню.

6.5. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення товару, правила та розпорядок роботи сервісного центру Інтернет-магазину можна ознайомитися на Сайті Інтернет-магазину, або ж безпосередньо у приміщенні, де розташований офіс Інтернет-магазину. Покупець не має права пред'являти претензії до Інтернет-магазину з підстав неповноти інформації чи комплектації товару, відсутності сертифікату відповідності тощо, після акцепту Оферти, оскільки в Системі наявна тільки та інформація і тільки ті документи на Товар, які були надані і підтверджені Виробником/Постачальником Товару як вичерпні та всеохоплюючі.

6.6. Якщо в гарантійний період Товар та/або його комплектуючі, на які розповсюджуються умови гарантії, вийшли з ладу із вини Виробника і Товар на відповідне звернення Покупця до сервісного центру Інтернет-магазину не може бути відремонтований, Покупець має право на обмін Товару на аналогічний Товар належної якості, або повернення грошей за Товар, якщо інше не передбачене чинним Законодавством, за умови подання покупцем до офісу Інтернет-магазину наступного:

 • товару з повною комплектацією;
 • гарантійного талону або документу, що його замінює;
 • документу, що підтверджує оплату за Товар у повному обсязі;
 • письмового висновку сервісного центру Інтернет-магазину про те, що Товар та/або його комплектуючі мають бути замінені на умовах гарантії на аналогічний Товар та/або його комплектуючі, або про те, що Покупець має право на повернення грошей за Товар.

6.7. Сервісний центр Інтернет-магазину має право відмовити в гарантійному ремонті Товару, якщо:

 • покупцем порушено правила використання Товару, викладені в есплуатаційних документах на Товар;
 • товар містить ознаки механічних або інших пошкоджень, що виникли внаслідок дій Покупця чи третіх осіб;
 • покупцем або третіми особами було здійснено ремонт Товару, або змінено конструкцію, компоненти чи складові Товару;
 • у Покупця відсутні гарантійні документи на Товар.

6.8. У будь-якому разі гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на такі випадки:

 • природне зношення або вичерпання заявленого Виробником ресурсу Товару;
 • пошкодження Товару в результаті стихійних лих та природній явищ;
 • пошкодження Товару, викликані аварійним підвищенням або зниженням напруги в електромережі або неправильним підключенням до електромережі;
 • пошкодження Товару, викликані недбалим ставленням чи неналежним використанням (потрапляння рідини чи сторонніх предметів до середини корпусу Товару, використання Товару не за призначенням або не у відповідності до правил експлуатації, заявлених Виробником);
 • несправність програмного забезпечення, яке не входить до комплекту виробу.

6.9. Грошові кошти за Товар повертаються Покупцеві лише за умови обов'язкового фактичного повернення Товару Покупцем. Товар, на якому наявні дефекти, подряпини чи інші механічні ушкодження, які з’явились в результаті несанкціонованого втручання в роботу Товару третіх осіб, що сталися з вини Покупця – поверненню та обміну не підлягає.

6.10. Не здійснюється повернення грошових коштів Інтернет-магазином за Товар, частини (аксесуари) якого були Покупцем загублені або пошкоджені.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно із відкритих джерел наводити довідки про ціну Товару, його характеристики, способи оплати, придбання та отримання, інформацію щодо гарантійних умов, тощо.

7.1.2. Вибирати спосіб оплати коштів за Товар із запропонованих інтернет-магазином. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу, доставки, обігу, повернення Товару на умовах цієї Оферти та іншою необхідною інформацію стосовно придбання Товару.

7.1.3. Відмовитися від придбання Товару до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Самостійно детально ознайомитись з усіма правилами придбання Товару, його характеристиками й властивостями за допомогою Системи, ознайомитися із умовами цієї Оферти при здійсненні покупки (оплати), а також ознайомитися із додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляються ним Інтернет-магазину і не має жодних претензій до Інтернет-магазину за некоректно оформлене Замовлення або надання недостовірної інформації третім особам, так як сам не переконався в коректності Замовлення під час оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі кошти вартості Товару згідно оформленого Замовлення на умовах попередньо погодженого із Інтернет-магазином способу оплати.

7.3. Інтернет-магазин має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/замовлення та оплати коштів за Товар відповідно до правил, викладених в цій Оферті та представлених Системою Інтернет-магазину.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти дану Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Товару і наданні Послуг.

7.3.3. Будь-коли розробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, в тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок або збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт щодо запобігання випадків несанкціонованого доступу (втручання) третіх осіб до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення й стягувати з Покупця вартість коштів за послугу доставки товару, якщо про інше не буде попередньо домовлено Сторонами.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати коштів за замовлений Товар перед тим, як Покупець отримає Товар.

7.3.7. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Інтернет-магазин зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію (консультацію) про Товари, які зацікавили Покупця.

7.4.2. Надавати необхідну інформацію про процедуру оформлення/оплати/отримання Товару. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Інтернет-магазин публікує на сайті а також та інформація, яка знаходиться в приміщенні офісу Інтернет-магазину.

7.4.3. Використовувати персональні дані Покупця у спосіб, передбачений чинним законодавством.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Інтернет-магазину перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Виконавцем і Покупцем з метою продажу Товарів.

8.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за невідповідність (некомплектність) представлених Виробником документів на товар, затримку доставки, відсутності сертифікату відповідності на товар тощо, оскільки надає послуги лише з розміщення товарів на своїй Вітрині для дистанційного швидкого й зручного придбання цих товарів. Поради та рекомендації, надані Виконавцем Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії Виробника/Постачальника Товару.

8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з діями Покупця по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих (персональних) даних.

8.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання Товару.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли поза волею Сторін. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Інтернет-магазин не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до сайту Інтернет-магазину для оформлення замовлення Товару.

8.8. Усі претензії та спори, що виникають у Покупця із приводу придбаного Товару, заявляються ним безпосередньо до виробника такого Товару із урахуванням вимог, встановлених розділом 6 цієї Оферти.


9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Суперечки, що виникають при здійснені цивільно-правових відносин між Сторонами на умовах цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів між ними. Спір, що неможливо вирішити шляхом переговорів, вирішується у відповідності до чинного законодавства України з обов'язковим дотриманням претензійного порядку на стадії досудововго вирішення спору.

9.2. Претензія Покупця до Інтернет-магазину або Виконавця подається в письмовому вигляді з додаванням документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги та причини виникнення спору. Претензія, що надійшла від Покупця, розглядається Інтернет-магазином/Виконавцем у відповідності до чинного законодавства.

9.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення ним помилкової або недійсної електронної поштової адреси чи іншої інформації, яка надається ним під час оформлення замовлення.

10.2. Зміни (доповнення) до умов цієї Оферти зі сторони Покупця не допускаються.


11. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Дана Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Інтернет-магазину і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.Скрипковий феномен Олега Криси Скрипковий феномен Олега Криси
Знаменитий український скрипаль Олег Криса (учень педагога Костянтина Михайлова і легендарного професора Давида Ойстраха...
Узнайте больше
Олег Крыса, тест скрипки "CKM-Luthier" Олег Крыса, тест скрипки "CKM-Luthier"
Олег Крыса профессор Истменской школы музыки в Рочестере (штат Нью-Йорк, США) отзыв о мастеровых инструментах СК...
Узнайте больше
Відкриття музичної академії Відкриття музичної академії
2 листопада відбувся концерт з нагоди урочистого відкриття Міжнародної Музичної Академії «СКМ» за участю Олега Криси та ...
Узнайте больше
 • Lenzner
  Alice
  Jakob Winter
  L'ARCHET BRASIL
  Knoll
  Penzel
  DOERFLER
 • Teller
  Aubert
  MILO STAMM
  wittner
  BONMUSICA
  Warchal
  Yamaha
 • Westminster
  Viva_la_musica
  Vandoren
  Thomastik
  Thomann
  selmer_logo
  Selmer
 • Rovner
  Rico
  Rascher
  protec
  Prim
  Pilgerstorfer
  PETZ KOLOPHONIUM
 • PeterPonzol
  PearlFlutes
  OttoLink
  Meyer
  LeblancClarinets
  Laubach
  LA_TROMBA_MUSIC
 • kun
  KORG
  Konig&Meyer
  Kanee
  JodyJazz
  Hill&Sons
  Hetman
 • Griego
  Giardinelli
  Gewa
  GatorCases
  FrancoisLouis
  DAddario
  Corelli
 • claude-lakey
  Chevalets_Despiau
  Brancher
  Berg-Larsen
  berglarsen
  Beechler
  Bari
 • Bam
  Alexander Reeds
  Dukoff
  Yanagisava
  Pirastro
  Larsen
  Jargar Strings